Χρήσιμες Συμβουλές

Χαρακτηριστικά της μεταφοράς ενός υπαλλήλου σε άλλη θέση εντός του οργανισμού

Pin
Send
Share
Send
SendΜεταφορά σε άλλη εργασία - μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή της εργασιακής λειτουργίας του εργαζομένου και / ή της δομικής μονάδας στην οποία εργάζεται ο εργαζόμενος (εάν η δομική μονάδα αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας), ενώ συνεχίζει να εργάζεται με τον ίδιο εργοδότη και να μεταβιβάζει στην εργασία σε άλλη τοποθεσία μαζί με τον εργοδότη

Τι είναι αυτό;

Η μεταφορά σε μια νέα θέση είναι μια προσωρινή ή μόνιμη αλλαγή στις λειτουργίες εργασίας του υπαλλήλου. Ο εργοδότης δεν αλλάζει. Με άλλα λόγια, μια τέτοια διαδικασία ονομάζεται "μετατόπιση". Ένας υπάλληλος μπορεί να εργάζεται τόσο σε μία εταιρεία όσο και στο τμήμα του.

Ο εκκινητής της μεταφοράς μπορεί να είναι ο ίδιος ο διευθυντής και ο εργαζόμενος. Συχνά συνειδητοποιεί ότι θα είχε δουλέψει πολύ πιο παραγωγικά σε διαφορετική θέση και, ως εκ τούτου, η απόδοση της εταιρείας θα είχε αλλάξει. Η διοίκηση θα πρέπει να ακούει τις απόψεις των υπαλλήλων της.

Η μεταφορά εντός της εταιρείας μπορεί να αφορά όχι μόνο την αλλαγή θέσης αλλά και τον τόπο εργασίας. Για παράδειγμα, συχνά οι μηχανικοί που εργάζονται σε γραφεία μετακινούνται προσωρινά σε επιτηρούμενες εγκαταστάσεις σε άλλη τοποθεσία. Επίσης, μια εσωτερική μεταφορά θεωρείται αλλαγή μονάδας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά γίνεται από μια μονάδα στην άλλη.

Υπάρχουν διάφορα σενάρια:

 1. Η παρουσία της μονάδας καθορίζεται στη σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο.
 2. Εάν η μονάδα δεν έχει καθοριστεί στο έγγραφο, αλλάζουν οι όροι που υπάρχουν σε αυτήν.
 3. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται η μονάδα στη σύμβαση εργασίας, αλλά οι συνθήκες εργασίας και οι λειτουργίες του εργαζομένου παραμένουν οι ίδιες.

Μόνο η τελευταία περίπτωση των τριών μπορεί να θεωρηθεί ως εκτόπιση. Τα δύο πρώτα πρέπει να θεωρηθούν από το τμήμα προσωπικού ως μια διαδικασία αλλαγής της θέσης ενός υπαλλήλου. Ο σχεδιασμός γίνεται ανάλογα.

Ας μιλήσουμε για το τι λέει ο νόμος για τη μετεγκατάσταση σε μια εταιρεία.

Νομοθεσία

Οι κανόνες για τη μεταφορά των εργαζομένων σε νέες θέσεις εντός της εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 72.1 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι κανόνες του άρθρου 72 παράγραφος 2 έχουν επίσης μεγάλη σημασία.

Έτσι, η προσωρινή μετακίνηση ενός υπαλλήλου είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή του για περίοδο έως 1 μήνα στα ακόλουθα ατυχήματα:

 • βιομηχανικό ατύχημα,
 • πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές,
 • καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην περίπτωση αυτή, διατίθεται ακριβώς ένας μήνας για την εξάλειψη των συνεπειών του ατυχήματος. Χωρίς τη συγκατάθεσή του, ο εργαζόμενος θα αναγκαστεί να εκτελέσει ακόμη και εργασία με λιγότερα προσόντα. Όλα είναι εντός του νόμου. Οι μισθοί καθορίζονται σε μέσο επίπεδο από τον προηγούμενο, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα ενός πολίτη.

Ο νόμος αναφέρει επίσης ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τον εργαζόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή του, αν αυτό δεν παραβιάζει κάποια από τις ρήτρες της συμβάσεως εργασίας που έχει υπογραφεί προηγουμένως.

Η θέση εργασίας δεν πρέπει να αλλάξει. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας κίνησης μπορεί να είναι η μεταφορά ενός ατόμου από τη μία μηχανή στο εργαστήριο στην άλλη.

Η μεταφορά δεν αποτελεί μεταφορά προς εργασία σε άλλο εργοδότη, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 77, άρθρο 5 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι εργασιακές σχέσεις θα τερματιστούν.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο άρθρο 220 του κώδικα εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λέει ότι η μεταφορά μπορεί να ξεκινήσει από τον ίδιο τον εργαζόμενο, εάν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι η απόδοση ορισμένων λειτουργιών στην επιχείρηση έχει καταστεί επικίνδυνη για την υγεία.

Η μεταφορά ενός υπαλλήλου σε άλλη θέση εντός του οργανισμού χωρίζεται σε δύο τύπους:

Ακόμη και μια αλλαγή θέσης για αρκετές εβδομάδες θεωρείται μετατόπιση και απαιτεί σωστή εκκαθάριση. Ας μιλήσουμε για το πώς να μεταφέρουμε προσωρινά ένα άτομο σε μια νέα θέση.

Σύμφωνα με το νόμο, ο εργοδότης πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις:

 • η μέγιστη διάρκεια προσωρινής μεταβίβασης πρέπει να είναι 12 ημερολογιακοί μήνες,
 • τη γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου για μετακίνηση (πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξαιρέσεις που περιγράφονται παραπάνω).

Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος και ο εργοδότης συνάπτουν μια πρόσθετη συμφωνία, η οποία ορίζει τόσο τη διάρκεια της προσωρινής μεταβίβασης όσο και την πληρωμή.

Δεν υποχρεούται να συντάσσει νέα σύμβαση εργασίας · εξάλλου, δεν πρέπει να εγγράφεται νέα εγγραφή στο βιβλίο εργασίας.

Ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης του μπορεί να κινήσει μόνιμη μετακίνηση. Εάν μια κενή θέση είναι κενή σε μια εταιρεία, ένας από τους υπαλλήλους μπορεί να υποβάλει αίτηση για αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή θα εξαρτηθεί από τις αρχές.

Συμβαίνει ο εργαζόμενος να αναγκάζεται να μετακινηθεί.

Οι λόγοι για αυτό είναι:

 • αν ένας υπάλληλος θεωρηθεί ακατάλληλος για τη θέση που κατέχει,
 • αν ένα άλλο πρόσωπο επανενταχθεί στη θέση του με δικαστική απόφαση για παράνομη απόλυση,
 • αναστολή ή λήξη ειδικής άδειας, άδειας, άδειας οδήγησης ή άλλων αδειών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την εκτέλεση οποιωνδήποτε λειτουργιών,
 • φέρνοντας έναν πολίτη σε διοικητική ευθύνη (σε περίπτωση αποκλεισμού).

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια μόνιμη μεταφορά γίνεται σε μια νέα θέση με ανάλογο ή μειωμένο μισθό. Μια υψηλότερη θέση προσφέρεται σε έναν υπάλληλο μόνο με απόφαση του επικεφαλής και κατά την κρίση του.

Εάν η εργασία είναι μόνιμη, είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο βιβλίο εργασίας. Άλλα έγγραφα υπόκεινται σε ανανέωση, όπως θα συζητήσουμε παρακάτω.

Οι λόγοι για τη μεταφορά σε μια νέα θέση εντός του οργανισμού μπορεί να διαφέρουν.

Με πρωτοβουλία του εργαζομένου, αυτό συμβαίνει συχνότερα:

 • από την επιθυμία να παραμείνει κενή θέση που έχει εκκενωθεί στη διαδικασία εργασίας για την εταιρεία,
 • όταν είναι αδύνατο να εκτελούνται περισσότερο οι λειτουργίες τους, για παράδειγμα, λόγω ασθένειας.

Οι πιο πιθανές αιτίες αλλαγής θέσης εντός του οργανισμού με πρωτοβουλία της διοίκησης είναι οι εξής:

 • την ανάγκη παραγωγής ή τον ανασχηματισμό του προσωπικού,
 • μείωση προσωπικού και αριθμός θέσεων,
 • κακή πιστοποίηση του υπαλλήλου (ασυνέπεια της θέσης).

Όλοι οι λόγοι για τη μεταφορά πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον εργαζόμενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το θέμα αποφασίζεται με αμοιβαία συμφωνία.

Πώς να το κάνετε

Η διαδικασία εγγραφής εξαρτάται από το αν η κίνηση πραγματοποιείται εντός της επιχείρησης, προσωρινή ή μόνιμη.

Στην προσωρινή λειτουργία ενός υπαλλήλου του τμήματος προσωπικού είναι οι εξής:

  Αποδοχή δήλωσης από τον υπάλληλο σχετικά με την επιθυμία να λάβει μια νέα θέση (επίσημη συναίνεση, η οποία συντάσσεται με βάση μνημόνιο από τον άμεσο διευθυντή του υπαλλήλου, επικυρωμένο από τον διευθυντή του οργανισμού ή της μονάδας). Δείγμα δείγματος παρουσιάζεται παρακάτω:

Μεταφορά σε άλλη θέση και τους κύριους τύπους της

Μεταβίβαση είναι μια μόνιμη ή προσωρινή αλλαγή της εργασιακής λειτουργίας ενός ειδικού και (ή) της δομικής μονάδας στην οποία ανήκει (εφόσον αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας), υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η εργασία στον ίδιο εργοδότη, καθώς και η μεταφορά σε άλλη τοποθεσία μαζί με τον ιδιοκτήτη Άρθρο 72.1 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Αμέσως κάνετε μια κράτηση ότι οι ακόλουθες ενέργειες δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του υπαλλήλου, καθώς δεν αποτελούν μετάφραση:

 • μετακομίζοντας σε άλλο χώρο εργασίας στον ίδιο εργοδότη,
 • μεταφορά σε άλλη δομική μονάδα που βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία,
 • μια ανάθεση εργασίας σε άλλη συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν σχετίζονται με τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης που συνάπτεται με τον εργαζόμενο.

Επίσης, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μεταφορά όταν η δομική μονάδα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο ειδικός δεν αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας.

Μια τέτοια απόφαση προσωπικού, όπως μια μεταφορά σε άλλη θέση, χρησιμοποιείται συχνά στις επιχειρήσεις. Το γεγονός είναι ότι οι εταιρείες αναπτύσσονται, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι σε ζήτηση σε νέα τμήματα. Η νομοθεσία προβλέπει πολλές επιλογές για μετακίνηση. Συμβατικά, μπορούν να χωριστούν σύμφωνα με μια σειρά σημείων.

Τονίζουμε ότι η διαδικασία μεταφοράς σε άλλη θέση εξαρτάται από τον τύπο της και έχει ιδιαίτερη ιδιαιτερότητα, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία της τεκμηρίωσης.

 1. Μετάφραση με και χωρίς τη συγκατάθεση του υπαλλήλου.

Είναι απαραίτητο να λάβετε τη συγκατάθεση του ειδικού για τη διαδικασία αυτή και να το διορθώσετε εγγράφως. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ακολουθείται αυστηρά ακόμη και όταν ο διευθυντής και ο υπάλληλος έχουν συμφωνήσει σε όλα, αφού η απουσία αυτού του εγγράφου μπορεί να προκαλέσει ερωτήσεις επιθεωρητών.

Ωστόσο, σημειώνουμε ότι στην Art. 72 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας υποδεικνύουν περιπτώσεις στις οποίες η συναίνεση είναι προαιρετική. Μιλάμε για έκτακτες περιστάσεις: την εξάλειψη των συνεπειών ή την πρόληψη των πυρκαγιών, των επιδημιών και των επιζωοτιών, των βιομηχανικών ατυχημάτων, των ατυχημάτων, της πείνας. Όταν οι καταστάσεις αυτές απειλούν τη ζωή, την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, επιτρέπονται τρεις θέσεις για τη βραχυπρόθεσμη αλλαγή των εργασιακών καθηκόντων ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων χωρίς τη συναίνεση, δηλαδή: αντικατάσταση υπαλλήλου προσωρινής απουσίας, απλής ανάγκης προστασίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων από καταστροφή / ζημιά.

Μεταφορά σε μια τοποθεσία και πέρα ​​από τα σύνορά της.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι κύριοι παράγοντες της σύμβασης εργασίας περιλαμβάνουν επίσης την εδαφική θέση του χώρου εργασίας. Κατά την αλλαγή της τελευταίας, η διοίκηση συντάσσει μια μετάφραση, η οποία ανακοινώνεται στον υπάλληλο εκ των προτέρων. Μια άλλη επιλογή είναι δυνατή όταν ο παλιός χώρος εργασίας διατηρείται, αλλά αλλάζει η λειτουργική θέση του ατόμου, η θέση του και η δομική του μονάδα. Στη συνέχεια, πιστεύεται ότι η μεταφορά έγινε εντός της ίδιας τοποθεσίας.

Εσωτερική και εξωτερική μεταφορά σε άλλη θέση.

Εάν η διοίκηση πρόκειται να αλλάξει τη θέση ενός ατόμου, χωρίς να ξεπεράσει την οργάνωση, η διαδικασία ονομάζεται εσωτερική, ακόμα και όταν η εταιρεία αλλάξει την θέση της παράλληλα. Για παράδειγμα, η θέση του εργασιακού χώρου ενός εργαζομένου σε μια εταιρεία μπορεί να αλλάξει.

Εάν πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλη θέση σε άλλο οργανισμό, τότε η μεταφορά θεωρείται εξωτερική και από νομική άποψη είναι μια ιδιωτική μορφή απόλυσης. Το γεγονός είναι ότι τότε οι σχέσεις με έναν διευθυντή παύουν και αρχίζουν με ένα άλλο. Από τη θέση του ίδιου του εργαζομένου, η επιλογή αυτή είναι πιο συμφέρουσα για διάφορους λόγους: δεν συνεπάγεται δοκιμαστική περίοδο σε νέο τόπο εργασίας ή τερματισμό σύμβασης εργασίας, εάν ένας ειδικός που προηγουμένως απολύθηκε επιστρέψει στη θέση αυτή. Σημειώστε ότι για τον προηγούμενο εργοδότη, αυτή η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον εργαζόμενο δεν φέρει ειδικούς περιορισμούς και απαιτεί μόνο μια πιστή στάση απέναντι στις εξερχόμενες.

Μόνιμη και προσωρινή μετάφραση.

Συνήθως, ένα άτομο μεταφέρεται σε μια νέα θέση για λόγους σκοπιμότητας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτείται η επιστροφή στην προηγούμενη έκδοση του έργου. Αλλά συμβαίνει ότι μια προσωρινή υποκατάσταση είναι απαραίτητη, τότε η σειρά διαφέρει από την γενικά αποδεκτή.

Εκτός από την περίοδο, οι μόνιμες και προσωρινές μεταφορές διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Στην πρώτη περίπτωση, πραγματοποιείται μια μη αναστρέψιμη αλλαγή στη λειτουργία εργασίας, δηλαδή συνάπτεται κατ 'ανάγκη συμπληρωματική συμφωνία για τη μεταφορά του δείγματος σε άλλη θέση, γίνεται καταχώριση στο βιβλίο εργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση, όλα είναι πολύ απλούστερα - εκδίδεται μόνο μια παραγγελία.

Σύμφωνα με το νόμο, η μέγιστη προθεσμία για προσωρινή μεταφορά είναι ένα έτος. Αξίζει επίσης να γίνει κατανοητό ότι οι μετακινήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα εξαρτώνται από τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτές. Το πιο απλό παράδειγμα: μια γυναίκα λαμβάνει ένα ειδικό τρόπο εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και επιστρέφει στο συνηθισμένο πρόγραμμά της μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Αναγκαστική και προορατική μετάφραση.

Η συναίνεση για τη μεταβίβαση σε άλλη θέση συνεπάγεται ότι τα μέρη έλαβαν αυτή την απόφαση από μόνοι τους. Μπορεί επίσης να αλλάξει τη θέση με πρωτοβουλία του εργαζομένου, του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ειδικός αναγκάζεται να αλλάξει τις δραστηριότητές του όπως απαιτείται από το νόμο, για παράδειγμα, η πιστοποίηση των προσόντων δεν έχει περάσει ή η ιατρική επιτροπή επιμένει στην αλλαγή των καθηκόντων του υπαλλήλου.

 • Προγραμματισμένη και επείγουσα μεταφορά σε άλλη θέση.

 • Ο γενικός κανόνας αναφέρει ότι η απόφαση αλλαγής της λειτουργικότητας του υπαλλήλου λαμβάνεται από τα μέρη προσεκτικά, βάσει ανάλυσης, λαμβανομένων υπόψη πολλών παραγόντων. Επιπλέον, ο υπάλληλος πρέπει να ειδοποιήσει εκ των προτέρων τη μεταφορά σε άλλη θέση, αν όλα γίνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη. Ωστόσο, η αντίστοιχη εντολή μπορεί να εκδοθεί επειγόντως, εάν οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου για την περιουσία του εργοδότη ή πραγματοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης φυσικού ή / και ανθρωπογενή χαρακτήρα.

  Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τη μεταφορά σε άλλη θέση

  Όπως είπαμε ήδη, ένας ειδικός μπορεί να μεταφερθεί σε νέο τόπο με πρωτοβουλία του, την πρωτοβουλία του εργοδότη ή για ιατρικούς λόγους.

  Οι λόγοι μεταφοράς σε άλλη μόνιμη θέση σε έναν οργανισμό είναι οι εξής:

  • προαγωγή εάν ένα άτομο έχει αποδείξει την θετική του πλευρά, πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης - του δίνεται εργασία με υψηλότερη αμοιβή,
  • υποβάθμιση, αν ο υπάλληλος δεν έχει περάσει την πιστοποίηση - τότε θα λάβει λιγότερη αμοιβή,
  • αλλαγή στην οργανωτική δομή της εταιρείας,
  • μείωση του προσωπικού
  • μεταφορά σε υποκατάστημα, εδαφική μονάδα,
  • τη διαθεσιμότητα κενών στην παραγωγή.


  Αξίζει να αναφερθεί αμέσως ότι με μια προσωρινή αλλαγή μιας θέσης που καταλαμβάνει ένα άτομο, η ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν είναι πάντα γνωστή. Συχνά, μια τέτοια μεταφορά είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση ενός άλλου ειδικού και οι τελευταίοι δεν θα λειτουργούν στην παραγωγή για μια άγνωστη χρονική περίοδο λόγω διακοπών, άδειας μητρότητας, παιδικής μέριμνας κλπ. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης λόγω υγείας, ο εργαζόμενος μπορεί να προσφέρει ευκολότερες συνθήκες εργασίας. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζόμενους που μεταφέρονται σε σχέση με την εγκυμοσύνη.

  Σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας υπάλληλος, για λόγους υγείας, κατέρχεται σε μια νέα θέση με χαμηλότερο μισθό, αλλά διατηρεί το μέσο μισθό που είχε καθοριστεί για τη θέση που κατείχε προηγουμένως εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της μεταφοράς.

  Εάν η μεταφορά πραγματοποιείται λόγω επαγγελματικής ασθένειας, τραυματισμού που έχει λάβει στο χώρο εργασίας, ο ειδικός έχει το δικαίωμα να λάβει τον ίδιο μισθό καθ 'όλη τη διάρκεια της εργασίας στη θέση αυτή.

  Μεταφορά σε άλλη θέση: τρόπος υποβολής αίτησης για αποφυγή λαθών

  Στάδιο 1 Αποκτήστε τη συναίνεση των εργαζομένων.

  Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο, ένας υπάλληλος πρέπει να εγκρίνει αυτή τη δράση του εργοδότη γραπτώς. Η αίτηση για μεταβίβαση σε άλλη θέση συντάσσεται υπό οποιαδήποτε μορφή, το κύριο είναι ότι εκφράζει τη συγκατάθεσή του και δηλώνει από ποιον και σε ποια θέση λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση.


  Δεν υπάρχει καθιερωμένο πρότυπο για αυτό το έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά ενός υπαλλήλου σε άλλη θέση. Υπάρχει μόνο ένας κανόνας: συνήθως μια δήλωση είναι γραμμένη με το χέρι. Ωστόσο, συμβουλεύουμε το τμήμα ανθρώπινων πόρων να δημιουργήσει ξεχωριστό έντυπο για αυτό το έγγραφο. Μετά τη λήψη της συγκατάθεσης εκδίδεται κατάλληλη εντολή.

  Στάδιο 2. Εκτέλεση πρόσθετης σύμβασης εργασίας.

  Αφού συμφωνήσει για τους όρους αλλαγής της θέσης, είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί μια πρόσθετη συμφωνία για τη μεταφορά σε άλλη θέση. Καταρτίζεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία από νομική άποψη είναι εξίσου έγκυρα. Μετά την υπογραφή, ένας από αυτούς παραμένει με τον υπάλληλο, ο δεύτερος κατατίθεται στον φάκελο των εγγράφων προσωπικού. Σας συνιστούμε να λάβετε μια απόδειξη από τον υπάλληλο αναφέροντας την ημερομηνία παραλαβής ενός αντιγράφου της συμπληρωματικής σύμβασης.

  Στη συμφωνία αυτή είναι απαραίτητο να συνταγογραφηθεί:

  • όνομα οργανισμού, επώνυμο, όνομα, μεσαία επωνυμία του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί,
  • ημερομηνία και τόπος σύναψης της συμφωνίας,
  • την ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος αναλαμβάνει νέα καθήκοντα,
  • τροποποιημένες ρήτρες της σύμβασης εργασίας,
  • νέα καθήκοντα του ειδικού, το μισθό του, το όνομα της δομικής μονάδας - εάν είναι διαθέσιμη.


  Στάδιο 3. Έκδοση εντολής.

  Όπως έχουμε ήδη πει, μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταφοράς από τα δύο μέρη, ο εργοδότης υπογράφει μια εντολή να μεταφερθεί σε άλλη θέση. Η προετοιμασία της ίδιας της εντολής πραγματοποιείται από έναν ειδικό στο τμήμα προσωπικού και ο επικεφαλής της οργάνωσης υπογράφει μόνο, μετά τον οποίο ο μεταβιβασμένος υπάλληλος υπογράφει να εξοικειωθεί με το έγγραφο.


  Πολύ συχνά το έγγραφο αυτό υπογράφεται από τον επικεφαλής του τμήματος προσωπικού, αλλά, όπως δείχνει η δικαστική πρακτική, μια τέτοια ενέργεια είναι παράνομη. Κατ 'αρχήν, το κείμενο της εντολής μπορεί να συνταχθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο: από έναν βοηθό διευθυντή σε έναν ειδικό στη νομική υπηρεσία ή ακόμη και από λογιστές. Αλλά μόνο ο διευθυντής έχει το δικαίωμα να υπογράψει, διαφορετικά ο μεταβιβαζόμενος υπάλληλος έχει την ευκαιρία να προσβάλει την εντολή και τις διατάξεις της, μετά την οποία θα πρέπει να αποκατασταθεί και να εκδοθούν όλες οι αποζημιώσεις.

  Προτεινόμενα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα:

  Στάδιο 4. Ειδοποίηση υπαλλήλων.

  Χωρίς προειδοποίηση, η αλλαγή θέσης δεν είναι νομικά δυνατή.


  Вы видите форму предложения-уведомления для перевода на другую должность, которая включает в себя сведения относительно нового места работы: зарплату, режим, основные функции, общие условия труда — все эти характеристики могут заинтересовать сотрудника или оказаться для него решающими.

  Если требуется, в уведомлении указываются статьи закона, являющиеся основанием для кадровых изменений.

  Этап 5. Καταγραφή της μεταφοράς στο προσωπικό αρχείο του υπαλλήλου και του βιβλίου εργασίας.

  Σε μια μετακίνηση σε άλλη θέση, εμφανίζονται μόνο αν πρόκειται για μια συνεχή αλλαγή των καθηκόντων (άρθρο 66 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Αυτή η εγγραφή, όπως και όλες οι άλλες, έχει ορισμένο αύξοντα αριθμό, η ημερομηνία εισόδου έχει οριστεί. Στη στήλη "Πληροφορίες σχετικά με το έργο" είναι απαραίτητο να τεθεί η ημερομηνία από την οποία ο εργαζόμενος θα εγγραφεί σε νέο τόπο. Η στήλη 4 προορίζεται για δεδομένα εγγραφής της εντολής μεταφοράς.

  Όταν απαιτείται η συγκατάθεση μεταφοράς σε άλλη θέση

  Η συναίνεση για τη μεταφορά σε άλλη θέση είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα της απόφασης στελέχωσης που συζητάμε. Η διαδικασία μεταφοράς δεν χρησιμοποιείται συχνά από τους εργοδότες, ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι λόγοι της εργατικής νομοθεσίας για τους οποίους ένας ειδικός μπορεί να αρνηθεί να μετακομίσει σε έναν νέο τόπο. Φυσικά, η υποβάθμιση ή ο μισθός δεν προκαλείται πάντα από την κακόβουλη πρόθεση της διοίκησης, αλλά ο εργαζόμενος θα πρέπει να παρακολουθεί εάν υπάρχουν τέτοιες στιγμές στην περίπτωση:

  1. Η μεταφορά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι ο υπάλληλος μπορεί να αρνηθεί μια νέα θέση κατόπιν σύστασης των γιατρών. Στη συνέχεια, η εταιρεία μπορεί να το κάνει αυτό: αν απαιτείται μετάφραση έως και 4 μήνες, τότε ο ειδικός αναστέλλεται από την εκτέλεση των καθηκόντων του χωρίς μισθό, αλλά με τη συντήρηση του χώρου εργασίας. Εάν η αντικατάσταση πρόκειται να πραγματοποιηθεί για περισσότερο από 4 μήνες ή σε συνεχή βάση, η άρνηση μιας άλλης θέσης ή η απουσία κατάλληλου τόπου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη λύση της σύμβασης εργασίας (άρθρα 73 και 77 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
  2. Μια εναλλακτική θέση έχει χαμηλότερα προσόντα ή / και συνδέεται με χαμηλότερους μισθούς. Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απόλυση, τον οποίο χρειάζεται να ενημερωθεί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης.
  3. Η μεταβίβαση προκαλείται από την απώλεια από το ειδικευμένο άτομο του δικαιώματος άσκησης επαγγελματικών καθηκόντων. Εάν χρειάζονται λιγότερο από δύο μήνες για την αποκατάστασή τους, ο εργοδότης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να προτείνει τη διατήρηση του χώρου χωρίς συντήρηση. Εάν η ανανέωση των αδειών διαρκεί 2 μήνες, ενώ ο ίδιος ο εργαζόμενος δεν συμφωνεί με την υποβάθμιση, επιτρέπεται η απόλυσή του.
  4. Ένας έγκυος υπάλληλος προσφέρεται θέση με ελαφρύτερες ευθύνες. Σύμφωνα με το νόμο, ο εργοδότης υποχρεούται να προσφέρει μια τέτοια επιλογή στην μέλλουσα μητέρα, αλλά έχει το δικαίωμα να αρνηθεί εάν η παραγωγικότητα της εργασίας δεν υποφέρει.
  5. Η μεταφορά σχετίζεται με τον οργανισμό που μετακινείται εκτός της κοινότητας. Στη συνέχεια ο εργαζόμενος αποχωρεί και λαμβάνει αποζημίωση αποχώρησης.
  6. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, ο εργοδότης πρέπει να προσφέρει στον εργαζόμενο έναν άλλο τόπο - αυτό απαιτείται από το νόμο. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι δυνατή ή ο υπάλληλος αρνείται να μεταφερθεί σε κενή θέση, απολύεται με προηγούμενη κοινοποίηση εντός δύο μηνών.

  Όταν πρόκειται για τη μεταφορά σε άλλη θέση, ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματα του εργαζομένου, δίνοντάς του μεγάλες προτιμήσεις. Σημειώστε ότι η ίδια η ιδέα της προστασίας ενός εργαζομένου είναι μία από τις κυριότερες στην εργατική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

  Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ο εργοδότης έχει πολλά άλλα, εκτός του νομικού τομέα, μέσα επιρροής στο προσωπικό. Και δεδομένου ότι στη χώρα μας εξακολουθεί να ασκείται ενεργά η γκρίζα μισθοδοσία και η ημι-νομική μεταποίηση (για σύντομο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), η μόνη προστασία των εργαζομένων και η εγγύηση της τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη παραμένει μια σκληρή θέση για την προστασία των δικαιωμάτων του εργατικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας .

  Top 5 άρθρα που θα είναι χρήσιμα σε κάθε ηγέτη:

  Απαιτήσεις για μια εντολή μεταφοράς εργαζομένου σε άλλη θέση

  Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την έκδοση εντολής μεταφοράς σε νέα θέση υπό ελεύθερη μορφή. Παρ 'όλα αυτά, οι περισσότερες εταιρείες τηρούν το παλιό, ακόμα ενεργά χρησιμοποιούμενο έντυπο Τ-5. Και αυτή η επιλογή είναι λογική: αυτή η φόρμα περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εργοδότη, τον εργαζόμενο, την προηγούμενη και τη νέα θέση εργασίας, τους λόγους για τη μεταφορά κ.λπ.

  Εάν είστε πιο κοντά σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σειρά:

  • Ο F. Ι. O. του υπαλλήλου για τον οποίο έχει εγκριθεί το έγγραφο,
  • η ημερομηνία από την οποία μεταφέρεται σε νέα θέση,
  • προηγούμενος τόπος εργασίας / θέσης
  • είδος μεταφοράς (προσωρινή / μόνιμη),
  • πληροφορίες σχετικά με το νέο τόπο εργασίας και τη θέση,
  • η βάση για μια τέτοια απόφαση,
  • το ύψος του μισθού, του δασμολογικού συντελεστή, των επιδομάτων, των επιδομάτων των εργαζομένων, εφόσον παρέχονται.

  Όταν μεταφέρεται ένα άτομο σε συνεχή βάση, δεν συμπληρώνεται η στήλη "Ημερομηνία". Και με μια προσωρινή μεταφορά, η ημερομηνία λήξης μπορεί να μην είναι γνωστή, έτσι χρησιμοποιείται μία από τις μεθόδους:

  1. ένα συμβάν (λέξεις) εισάγεται στο πεδίο "Ημερομηνία", μετά το οποίο ο εργαζόμενος τερματίζει τη δραστηριότητά του σε προσωρινή θέση,
  2. η στήλη "By" δεν συμπληρώνεται πριν από το τέλος του συμβάντος, αλλά μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των δύο μερών.

  Η παραγγελία συμπληρώνεται με το χέρι ή με δακτυλογραφημένη μορφή. Σε κάθε περίπτωση, το έγγραφο είναι έτοιμο σε ένα αντίγραφο, μετά το οποίο ο επικεφαλής τον υπογράφει με υπογραφή και το χαρτί παραδίδεται στον υπάλληλο για έλεγχο.

  Κατά την προετοιμασία μιας παραγγελίας, θυμηθείτε τις ακόλουθες αποχρώσεις:

  • Με συνεχή κίνηση υποδεικνύεται μόνο ο αριθμός των εργασιών έναρξης σε ένα νέο μέρος.
  • Όταν αλλάζει προσωρινά η θέση, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εργασίας ορίζονται - αυτό θα δείτε σε οποιοδήποτε δείγμα προσωρινής μεταφοράς σε άλλη θέση. Εάν η δεύτερη δεν είναι δυνατή, μπορεί να μην είναι. Για παράδειγμα, ένα άτομο μεταφέρεται για την περίοδο απουσίας του κύριου υπαλλήλου και το τέλος δεν είναι εγκατεστημένο, δεδομένου ότι ο αντικαταστάτης υπάλληλος είναι ανίκανος προς εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ή μια έγκυος εργαζόμενος μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο τόπο με την επιμονή των γιατρών.
  • Η παραγγελία για τη μετεγκατάσταση ενός υπαλλήλου δεν είναι σφραγισμένη.
  • Κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, ο εργοδότης του παρέχει επικυρωμένο αντίγραφο της παραγγελίας σύμφωνα με το άρθ. 62 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

  Καταγραφή μεταφοράς σε άλλη θέση στο βιβλίο εργασίας

  Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι στον ανθρώπινο δυναμικό συχνά κάνουν λάθη, με αποτέλεσμα ο ειδικός να λαμβάνει μια ανακριβή διατύπωση. Στη συνέχεια, εμφανίζουμε ένα δείγμα εγγραφής μεταφοράς σε άλλη θέση.

  Πρώτα απ 'όλα, ο υπάλληλος του προσωπικού πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει κατάλληλη εντολή. Στη συνέχεια ανοίγει τον προσωπικό φάκελο του υπαλλήλου, όπου φυλάσσεται το βιβλίο εργασίας του. Τώρα το πιο σημαντικό πράγμα είναι το βήμα εγγραφής:

  1. Ανοίξτε τη διάδοση της εργασίας, η οποία δείχνει τα πιο πρόσφατα δεδομένα για το έργο ενός πολίτη και επιστρέψτε μία γραμμή από την τελευταία εγγραφή.
  2. Βάλτε τον αραβικό αριθμό που αντιστοιχεί στην αρίθμηση στη σελίδα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ημερομηνία στην επόμενη στήλη.
  3. Θυμηθείτε ότι ορίσατε την ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε η μεταφορά. Τοποθέτησε σε ένα μόνο σχήμα: 05/11/2015 Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υποκατάσταση του επιτρεπόμενου αριθμού, διαφορετικά θα σας περιμένει ένα διοικητικό πρόστιμο.
  4. Αρχίζουμε να εισάγουμε πληροφορίες στη στήλη με πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη. Δεν χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί το όνομα της εταιρείας, επειδή είναι ήδη σαφές ότι η μετάφραση επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο μιας παραγωγής. Το αρχείο πρέπει να είναι σύντομο, συνοπτικό, να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο. Στην ιδανική περίπτωση, μοιάζει με αυτό: "Μεταφέρθηκε στη θέση ...". Μερικές φορές οι υπάλληλοι του τμήματος προσωπικού αναφέρουν τους λόγους: "Μεταφέρονται σε μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με την προώθηση." Αυτό το postscript δεν είναι απαραίτητο, αφού δεν περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, επομένως σας συνιστούμε να περιορίσετε τον εαυτό σας στην πρώτη επιλογή.
  5. Η τρίτη στήλη είναι γεμάτη με πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης της παραγγελίας για τον οργανισμό και τον αύξοντα αριθμό της: "Αύξων αριθμός 123 της 05/10/2015". Και στο τελευταίο βήμα, η εγγραφή σφραγίζεται με τη σφραγίδα του οργανισμού και την υπογραφή του κεφαλιού.

  Μεταφορά σε άλλη θέση με πρωτοβουλία του εργοδότη χωρίς τη συγκατάθεση του υπαλλήλου

  Ο χρόνος μεταφοράς σε άλλη θέση που δεν συμφωνήθηκε με τον ειδικό, δηλαδή με πρωτοβουλία του εργοδότη, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

  Σημειώνουμε επίσης ότι μια τέτοια ενέργεια θεωρείται νόμιμη σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων που απαριθμούνται στο h. 3 κουταλιές της σούπας. 72.2 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

  • φυσικές / ανθρωπογενείς καταστροφές, ατυχήματα και βιομηχανικά ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, λιμοί, σεισμοί, επιδημίες / επιζωοτίες, οποιεσδήποτε καταστάσεις που απειλούν τη ζωή / κανονικές συνθήκες ύπαρξης ενός συγκεκριμένου μέρους ή ολόκληρου του πληθυσμού (Μέρος 2)
  • απλή, δηλαδή προσωρινή διακοπή των παραγωγικών διαδικασιών που προκαλούνται από οικονομικούς, τεχνολογικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς παράγοντες,
  • την ανάγκη προστασίας της ιδιοκτησίας από την καταστροφή / ζημιά,
  • αντικατάσταση ενός ειδικού που είναι προσωρινά ανίκανος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του (μέρος 3).

  Αυτές οι καταστάσεις είναι αποτέλεσμα έκτακτων περιστάσεων που καθορίζονται στο Μέρος 2 του άρθρου. 72.2 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όλοι τους απειλούν τη ζωή ή τις συνήθεις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού ή μέρους του. Είναι άκρως ανεπιθύμητο να διοριστεί ένας υπάλληλος σε ένα νέο μέρος μετά την άρνησή του και παρόμοιες ενέργειες θεωρούνται παράνομες όταν δεν μπορούν να εντοπιστούν έκτακτες περιστάσεις.

  Για να διορίσει έναν ειδικό για μια νέα δουλειά, ο εργοδότης πρέπει να προετοιμάσει μια διαταγή στην οποία θα διατυπωθούν οι λόγοι για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Μερικές φορές προσφέρεται σε ένα άτομο μια θέση που δεν απαιτεί τόσο υψηλά προσόντα όσο και πριν. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ζητήσετε γραπτή συναίνεση από τον εργαζόμενο. Τονίζουμε ότι το έργο του θα πρέπει να καταβάλλεται όχι χαμηλότερο από το μέσο εισόδημα στον ίδιο τόπο.

  Τι πρέπει να κάνετε εάν η μεταφορά ενός υπαλλήλου σε άλλη θέση είναι υποχρεωτική

  Με την υποχρεωτική αλλαγή θέσης από έναν υπάλληλο, είναι δυνατά δύο πιθανά σενάρια: μεταφορά σε άλλη θέση με πρωτοβουλία του εργαζομένου (δηλαδή κατόπιν αιτήματος του πολίτη) ή σε σχέση με την πρωτοβουλία του προϊσταμένου (ανεξάρτητα από τη βούληση των μερών). Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η αλλαγή της θέσης, η οποία λειτουργεί λειτουργικά τόσο σε μόνιμη όσο και σε προσωρινή βάση. Ας υποθέσουμε ότι ένας ειδικός μπορεί να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του εάν είναι επικίνδυνος για τη ζωή και την υγεία του. Στη συνέχεια, η επιχείρηση πρέπει να του προσφέρει άλλη θέση εργασίας μέχρι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος (άρθρο 220 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

  Η διοίκηση δεν μπορεί να αρνηθεί να ζητήσει από έναν υπάλληλο να είναι υπεύθυνος για άλλες δραστηριότητες σε τέτοιες περιπτώσεις:

  • υπάρχει ένα συμπέρασμα από τους γιατρούς
  • μειώσεις του προσωπικού
  • αναστολή ειδικού νόμου,
  • μια γυναίκα είναι έγκυος ή το παιδί της είναι κάτω από ενάμισι χρονών.

  Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις έχει ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες:

  1. Ο υπάλληλος υπέβαλε στη διεύθυνση έγγραφο από ιατρικό οργανισμό που εκδόθηκε με τον τρόπο που εγκρίθηκε με διαταγή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 02.05.2012 αρ. 441n.

  Έτσι, έχετε ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι ο υπάλληλος πρέπει να παρέχει μια διαφορετική θέση. Στη συνέχεια, εσείς, ως εργοδότης, είστε υποχρεωμένοι να επιλέγετε άλλη θέση μεταξύ των διαθέσιμων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλεί την υγεία του. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να λάβετε τη γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου (μέρος 1 του άρθρου 73 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

  Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη μια απόκλιση: όταν ένας ειδικός που χρειάζεται να προσλάβει νέα θέση για διάστημα έως και τέσσερις μήνες δεν είναι έτοιμος για αλλαγή θέσης εργασίας ή η εταιρεία δεν έχει την απαραίτητη κενή θέση, αφαιρείται από τα καθήκοντά του για αυτή την περίοδο διατηρώντας τη θέση του στην εταιρεία. Να θυμάστε ότι δεν έχει συσσωρευτεί μισθός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μια άλλη επιλογή είναι επίσης δυνατή όταν είναι απαραίτητο να μεταφέρετε προσωρινά ένα άτομο για περισσότερο από τέσσερις μήνες ή να το κάνετε συνεχώς. Στη συνέχεια, η άρνησή του / απουσία του αναγκαίου έργου λήγει με τη λήξη της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Μέρους 1 του Άρθρου. 77 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (άρθρο 73 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

  Μια εντελώς διαφορετική κατάσταση ανακύπτει όταν πρόκειται να αλλάξει μια θέση από τον επικεφαλής ή τον αναπληρωτή του κατόπιν σύστασης των γιατρών. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να παραμείνει έγκυρη και ο χρόνος κατά τον οποίο ο διαχειριστής δεν θα ασκήσει τα καθήκοντά του καθορίζεται από τα ίδια τα μέρη.

  Συχνά συμβαίνει ότι σε σχέση με τη μεταφορά σε άλλη θέση, ο μισθός του μειώνεται. Στη συνέχεια, για ένα μήνα από την ημερομηνία του νέου διορισμού του υπαλλήλου, διατηρούνται τα μέσα κέρδη από την προηγούμενη θέση. Εάν ο λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας είναι τραυματισμός από εργασία, επαγγελματική ασθένεια, άλλα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από την εργασιακή δραστηριότητα, διατηρείται ο μέσος μισθός έως ότου δημιουργηθεί μια μόνιμη αναπηρία ή έως ότου ανακτηθεί ο ειδικός (άρθρο 182 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).


  Η δήλωση αυτή ενισχύεται από τη δικαστική πρακτική. Σύμφωνα με δικαστικές εντολές, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να αλλάζει το μέσο εισόδημα από τη στιγμή που ο ειδικός μετακινείται σε θέση χαμηλότερης αμοιβής. Ο υπάλληλος αρχίζει να εισπράττει μισθό που αντιστοιχεί στον λειτουργό του, αφού αποδείξει τη μόνιμη απώλεια της επαγγελματικής του ικανότητας να εργαστεί (Απόφαση επί της προσφυγής του περιφερειακού δικαστηρίου της Βολόντα, 13 Σεπτεμβρίου 2013, αριθ. 33-4301 / 2013).

  Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, είναι ευθύνη του εργοδότη να παράσχει στον υπάλληλο άλλη διαθέσιμη κενή θέση (δηλαδή κενή θέση κατάλληλη για την απόκτηση του προσόντος ή δωρεάν, αλλά χαμηλότερη / χαμηλότερη).

  Εάν όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Μέρους 1 του άρθρου. 81 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας καταφεύγουν σε απόλυση. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να προειδοποιεί προσωπικά τους υπαλλήλους για την επικείμενη απόλυση λόγω της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων σε τουλάχιστον δύο μήνες και να λάβει τις υπογραφές τους (άρθρο 180 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

  Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του βάσει του TD λόγω της αναστολής του ειδικού δικαιώματός του για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες (άδεια, δικαίωμα οδήγησης οχήματος, μεταφορά όπλων κλπ.), Ο εργοδότης πρέπει να του παράσχει άλλη διαθέσιμη εργασία. Αυτό μπορεί να είναι ένας κενός χώρος με τα κατάλληλα προσόντα ή δωρεάν, αλλά χαμηλότερος / χαμηλότερος πληρωμένος, και το πιο σημαντικό, ότι η κατάσταση της υγείας επιτρέπει στον ειδικό να εκτελεί νέες λειτουργίες.

  Φυσικά, ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του υφισταμένου του. Είναι υποχρεωμένος να προσφέρει όλες τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή που πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο εργοδότης προσφέρει επίσης επιλογές σε άλλους τομείς, αν μια τέτοια ρήτρα περιλαμβάνεται στη συλλογική σύμβαση, συμφωνία, σύμβαση εργασίας. Ελλείψει κενής θέσης ή άρνησης υπαλλήλου, ο τελευταίος αναστέλλεται από καθήκοντα χωρίς αμοιβή (άρθρο 76 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9 του Μέρους 1 του άρθρου. 83 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ένα ΤΔ μπορεί να θεωρηθεί άκυρο εάν το ειδικό δικαίωμα ανασταλεί για περισσότερο από δύο μήνες ή ο εργαζόμενος στερείται πλήρως αυτού του δικαιώματος.

 • Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να στείλει έγκυο υπάλληλο κατόπιν σύστασης των ιατρών σε θέση που δεν σχετίζεται με τον αντίκτυπο των δυσμενών παραγόντων παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα τον μέσο μισθό στον ίδιο τόπο.
 • Για να αλλάξει τη θέση, ο εργαζόμενος πρέπει να γράψει μια δήλωση, μετά την οποία είναι απαλλαγμένη από τη δουλειά μέχρι να του παρασχεθεί μια άλλη. Για όλες τις ημέρες παραγωγής που χάθηκαν αυτή τη στιγμή, διατηρείται ο μέσος μισθός εις βάρος της εταιρείας (άρθρο 254 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

  Επίσης, οι έγκυες γυναίκες και οι γυναίκες με παιδιά κάτω των τριών ετών δεν μπορούν να εργάζονται σε περιστροφική βάση (άρθρο 298 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

  Η μεταφορά στο εσωτερικό της οργάνωσης σε άλλη θέση έχει ως εξής:

  • ο επιβλέπων και ο υπάλληλος υπογράφουν πρόσθετη συμφωνία

   Απαιτεί ο εργαζόμενος τη συγκατάθεση της μεταφοράς; Το πρώτο στάδιο είναι προπαρασκευαστικό

   • Ο άμεσος επιβλέπων του υπαλλήλου συντάσσει μνημονίου ή παρουσίασης, η οποία θα καθορίσει τη βάση για τη μεταφορά του υπαλλήλου, τα στοιχεία του (όνομα, θέση, όνομα της δομικής μονάδας, επαγγελματικές και επαγγελματικές ιδιότητες).
   • Ο επικεφαλής της οργάνωσης επιβάλλει αυτό το έγγραφο ψήφισμα.
   • Ελεύθερος υπάλληλος προσφορά γραπτώς να πάρει μια νέα θέση.
   • Ο υπάλληλος γράφει δήλωση συγκατάθεσης για την προτεινόμενη εργασία απευθυνόμενος στον διευθυντή με αίτημα μεταφοράς από μία θέση σε άλλη. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει το όνομα του οργανισμού που απασχολεί, τα στοιχεία των εργαζομένων, το όνομα της νέας και της παλαιάς θέσης, καθώς και την υπογραφή και την ημερομηνία σύνταξης της αίτησης. Η αίτηση ενός υπαλλήλου αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταφορά σε μια νέα θέση, ακόμη και αν βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του εργαζόμενου (μεταφορά σε υψηλότερη θέση, αύξηση μισθών κλπ.).

   Πώς να συμπληρώσετε τη μορφή της σειράς Τ-5 σχετικά με τη μεταφορά ενός υπαλλήλου σε μια νέα θέση εργασίας;

   1. Είδος μεταφοράς - συνεχώς.
   2. Ο λόγος είναι η πρωτοβουλία του εργοδότη και η συναίνεση του υπαλλήλου ή άλλος (συγκεκριμένος) λόγος: η εισαγωγή μιας νέας θέσης, η αντικατάσταση ενός απασχολημένου εργαζομένου, η δημιουργία μιας νέας δομικής μονάδας κλπ.
   3. Βάση - δήλωση του άμεσου επιβλέποντος, ημερομηνία και αριθμός της συμπληρωματικής σύμβασης στη σύμβαση εργασίας.
   4. Η εντολή να μεταφερθεί ένας υπάλληλος σε νέα θέση του κοινοποιείται εντός τριών ημερών με υπογραφή (σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Η υπογραφή και η ημερομηνία τίθενται από τον εργαζόμενο στην ίδια την εντολή. Δεδομένου ότι αυτή η εντολή είναι ένα εσωτερικό έγγραφο της οργάνωσης, δεν είναι σφραγισμένο.
   Έτσι, αν αποφασίσετε καταχώριση του υπαλλήλου σε άλλη θέση ή εσείς ο ίδιος είστε μεταφρασμένος υπάλληλος, λάβετε υπόψη ότι πρέπει να τηρούνται όλα αυτά τα σημεία (και η συναίνεση, οι εντολές και οι πρόσθετες συμφωνίες).

   Φωτογραφία: Ekaterina Pashkova.

   Σας ευχαριστούμε για τη βαθμολογία σας. Αν θέλετε το όνομά σας
   έγινε γνωστό στον συντάκτη, συνδεθείτε ως χρήστης
   και κάντε κλικ Σας ευχαριστώ μια ακόμη φορά. Το όνομά σας θα εμφανιστεί σε αυτήν τη σελίδα.

   Οποιαδήποτε γνώμη;
   Αφήστε ένα σχόλιο

   Σας αρέσουν τα πράγματα;
   Θέλετε να διαβάσετε αργότερα;
   Αποθηκεύστε στον τοίχο και το
   μοιραστείτε με φίλους

   Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια ανακοίνωση ενός άρθρου στον ιστότοπό σας με μια σύνδεση με το πλήρες κείμενο του

   Pin
   Send
   Share
   Send
   Send